May 22, 2024

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web của PMR, một công ty chuyên về phân tích thị trường, tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng cho các doanh nghiệp quốc tế. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật của nó. Dưới đây là chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi:

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua trang web của chúng tôi khi bạn điền vào các biểu mẫu liên hệ hoặc cung cấp thông tin qua email hoặc điện thoại. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để:

  • Liên hệ và trả lời các yêu cầu của bạn.
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ và sản phẩm của PMR.
  • Gửi thông tin liên quan đến thị trường và ngành xây dựng.
  • Thực hiện các nghiên cứu và phân tích thị trường.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc bởi pháp luật.

Quyền Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để thực hiện các quyền này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào khác liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ pmrconstruction@gmail.com hoặc số điện thoại 0902898793.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của PMR. Chúng tôi cam kết luôn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật của nó.